Regler.HuskerDu.No

Regler.HuskerDu.No

Regler kort fortalt for HuskerDu.No ✍️✅
***** ***** **** **** ***** ***** 

 • Kardemommeloven er lovverket. Du skal være snill og grei.
  .
 • Del kun dine bilder, og bilder du har rettigheter. Følg norsk lov, og vær fornuftig.
  .
 • Merk bilder for framtiden.
  .
 • Medlem av to kataloger. Din Kommune, og Norge.
  .
 • Det er ikke lov å reklamere for arrangement og lignende.

Detaljerte Regler for HuskerDu.no 📕📖
***** ***** ***** ***** ***** *****

Formål med HuskerDu.no 🌍🖼️
***** ***** **** **** ***** ***** 
HuskerDu.no er dedikert til å bevare personlige minner for fremtidige generasjoner. Vår misjon er å tilby et nasjonalt minneforum hvor alle kan lagre bilder og gjenoppleve minner. Vi streber etter å skape et digitalt rom der minner forblir tilgjengelige og sikre, slik at de kan deles og verdsettes av både nåværende og fremtidige generasjoner.
***** ***** ***** ***** ***** *****


Hva Kan Deles på HuskerDu.no 📷🌟
***** ***** **** **** ***** ***** 
På HuskerDu.no kan medlemmer dele følgende.

 • Bilder: Del bilder som er minner, og som du selv eier eller har rettigheter til.
  .
 • Kommentarer: Engasjer deg med kommentarer og diskusjoner under hvert bilde.
  .
 • Samtaler: For utvidede diskusjoner, delta i samtaler på vårt dedikerte forum Diskusjonen.HuskerDu.no

Dette skaper en rik og mangfoldig plattform hvor personlige minner kan deles, diskuteres og verdsettes av et fellesskap som verdsetter historie bevaring.


Medlemskap på HuskerDu.no 👥🌐
***** ***** **** **** ***** ***** 
Som medlem av HuskerDu.no, trenger du kun tilgang til to viktige forum.

 • Norge.HuskerDu.no = Nasjonalt Forum
  Her får du offisielle oppdateringer og informasjon.
  Kun administratorer og moderatorer kan legge ut innlegg, og dette kan oppleves som en avis med oppslag fra hele landet.
  .
 • Lokal katalog for DinKommune.HuskerDu.no 
  Engasjer deg med lokalsamfunnet ditt. Del og diskuter minner som er spesifikke for din kommune.

Medlemskapet gir deg en unik mulighet til å koble deg til både et nasjonalt og lokalt minnefellesskap.


Anbefalinger for merking av bilder 🏷️📸
***** ***** **** **** ***** ***** 
Når du laster opp bilder til HuskerDu.no, anbefales det å merke dem tydelig for enkel gjenfinning og organisering. Her kommer et eksempel for merking for framtiden.

 • Sted: Merk bildet med stedets navn, for eksempel #Oddadalen2024.
  .
 • Objekt: Identifiser viktige objekter eller landemerker, som #Låtefossen.
  .
 • Dato: Angi datoen bildet ble tatt, for eksempel 15.08.2023
  .
 • Fotograf: Oppgi fotografens navn eller et pseudonym.

Pseudonym 👨🏻🧒🏻
***** ***** **** **** 
Bruk av pseudonym er et godt valg for de som ønsker å unngå å eksponere sitt eget navn på internett. Ved å følge disse anbefalingene, sikrer du at dine bilder blir lett å finne og gjenkjenne, både for deg og fremtidige generasjoner.


Bildedeling på HuskerDu.no
Tillatelser og Lovverk for det man deler på nett.📝🔒

***** ***** **** **** ***** ***** 

Når du deler bilder på HuskerDu.no, er det viktig å overholde følgende retningslinjer:

 • Eierskap og Tillatelser: Del kun bilder du eier eller har fått tillatelse til å bruke. Respekter opphavsrettigheter.
  For mer informasjon, besøk lovdata.no.
  .
 • Bilder av Voksne (18+): Innhent samtykke før du deler bilder av voksne.
  For mer informasjon, se datatilsynet.no
  .
 • Bilder av Barn: Ikke del bilder av andres barn uten samtykke fra foresatte. Vær kritisk til innhold og antall. Se Datatilsynet.no for mer informasjon.
  .
 • Bilder av Egne Barn: Når du deler bilder av dine egne barn, bruk sunn fornuft. Vurder hvordan barnet kan oppfatte disse bildene i fremtiden. Husk at barn vokser opp og kan finne det ubehagelig eller flaut å se seg selv avbildet i visse situasjoner eller sammenhenger. Vær derfor varsom med hva og hvordan du deler.

Disse retningslinjene sikrer ansvarlig og respektfull bildedeling på HuskerDu.no, i tråd med lovverk og personvern.


Bedrifter og bildedeling.🚒☕🌭
***** ***** **** **** ***** *****

Retningslinjer for Bedrifters Bildedeling på HuskerDu.no🏢📸. HuskerDu.no tillater bedrifter å dele bilder, men med spesifikke retningslinjer for å unngå reklame.

 • Ingen Reklameinnhold: Bedrifter skal ikke publisere bilder som inneholder direkte reklame eller salgsfremmende innhold.
  .
 • Deling av Arrangementer: Bedrifter kan dele bilder fra arrangerte bedriftsarrangementer, aktiviteter eller spesielle hendelser som gir innsikt i bedriftens daglige liv. Dette kan omfatte bilder fra teambyggingsaktiviteter, veldedighetsarrangementer eller kulturelle tilstelninger somvhar vært arrangert. Reklame for arrangement skal bestilles av HuskerDu.No
  .
 • Fokus på Fellesskapet: Bilder bør reflektere bidrag til eller engasjement med lokalsamfunnet. Dette kan være bilder som viser bedriftens deltakelse i lokale hendelser, støtte til lokale initiativer eller bidrag til samfunnsutvikling.
  .
 • Respekt for Plattformens Ånd: Husk at HuskerDu.no er en nasjonal plattform for bevaring av minner. Bedriftsbilder bør derfor være i tråd med denne ånden og ikke ha som hovedformål å fremme forretninger.

Ved å følge disse retningslinjene kan bedrifter bidra positivt til HuskerDu.no’s fellesskap, samtidig som de deler verdifulle øyeblikk og minner. 


Nettkultur på HuskerDu.no 👥🤝
***** ***** **** **** ***** ***** 

 • Vær vennlig og respektfull i alle dine interaksjoner på HuskerDu.no. Alle brukere skal behandles med høflighet og respekt.
  .
 • Overtredelser av disse normene for god nettoppførsel kan resultere i karantene eller utestengelse fra plattformen. HuskerDu.no er dedikert til å skape et positivt og støttende miljø for alle brukere.

Omfang av Reglene 📜✅
***** ***** **** **** ***** ***** 

 • Disse reglene gjelder for alle sider og funksjoner under HuskerDu.No, med unntak av Diskusjonen.HuskerDu.No.
  .
 • Diskusjonen.HuskerDu.No følger generelle regler som gjelder for diskusjonsfora. Det innebærer standard nettikette og forumregler som er vanlige for online diskusjoner og samhandling.

Disse reglene er ment å sikre en trygg, respektfull og inkluderende opplevelse for alle brukere av HuskerDu.no, og styrker vår felles innsats for å bevare og dele verdifulle minner.


Snarvei til våre sider.


Keywords HuskerDu.No #Huskerdu #HuskerDuNo #HeleLandetPåNett #NorgeHuskerDu #BilForEldre #Minneportal #Minnebank #MinneArkiv #Bilforeldre #Bilforeldrehuskerdu #AldershjemmetHuskerdu #HuskerduBilforeldre #IntervjuetHuskerdu #HuskerduIntervjuet #IntervjuetHuskerdu202 #HuskerduIntervjuet2024 Bil for eldre